วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

ไม่ต้องกด เอง ให้เสี่ยง ติดเชื้อ

 

นักเรียนช่างฝีมือทหาร
สร้าง เครื่องพ่นเจล แอลกอฮอล์ ล้างมือ ป้องกัน เชื้อCoViD-19

พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ.รร.ช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพไทย เปิดตัว
“เครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ” ระบบ เซนเซอร์ ที่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ทำขึ้น เพื่อให้ รพ. ใช้สำหรับประชาขน จะได้ไม่ต้องใช้มือกด ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ที่ติดที่ปุ่มกด ที่คนใช้ร่วมกัน

โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อโดยอัตโนมัติ

error: Content is protected !!