วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ภารกิจ ฝึก ของ บรรดา “คุณหมอ” อดีตลูกทัพฟ้า ที่มาฝึกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ 15 วัน ผลัด1 …. อุ่นเครื่อง พร้อมรับสถานการณ์วิกฤติ CoViD-19

20 เม.ย. 2020
165

 

กลับมา ทำหน้าที่ “แพทย์ทหารอากากาศ” และ ร่วม สังเกตุการณ์ ฝึกการลำเลียง ส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ บนC-130 และ เยี่ยม State Quarantine ที่ รร.การบิน ทอ.

พลอากาศโท ชากร ตะวันแจ้ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เปิดการสาธิตการลำเลียงส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ ให้แก่กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ที่มาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พลอากาศตรี วรงค์ ลาภานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ จำนวน 28 นาย ผลัด 1 เข้ารับชมการสาธิต ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง

โดยเป็นการสาธิตการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศสายแพทย์บนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ หรือ C-130

โดยเจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นผู้สาธิตขณะเดินทางไปยังโรงเรียนการบิน กำแพงแสน นครปฐม

ทั้งนี้เครื่องบินลำเลียงC-130 สามารถติดตั้งเปลนอนสำหรับผู้ป่วยได้จำนวนมาก เดินทางได้ในระยะทางไกลโดยไม่ต้องแวะเติมเชื้อเพลิง มีระบบปรับความดันอากาศในห้องผู้โดยสาร จึงเหมาะสมที่จะใช้ลำเลียงผู้ป่วย และต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้ดูแลผู้ป่วย จึงจะทำให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานที่กักกันตัว State Quarantine โรงเรียนการบิน กำแพงแสน รับฟังการบรรยายของเจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันตัว State Quarantine เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดูแลผู้ที่เข้ารับการกักตัว การตรวจวัดไข้ การบริการอาหาร และการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

ทั้งนี้ กำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ จะได้เข้ารับการอบรมเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วย ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้น

ซึ่งกำลังพลทุกคนถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและร่วมปฏิบัติภารกิจกับกำลังพลประจำการ เพื่อให้ภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วยประสบผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย

ทั้งนี้ ทอ. เรียกฝึกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ 50 นาย เป็นเวลา15 วัน เป็นอดีตแพทย์ ทอ. ที่ลาออกไป อยู่ รพ.เอกชน กลับมาเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ หากเกิดวิกฤติ CoViD-19 แพทย์ไม่พอ โดยแบ่ง เป็น 2 ผลัด โดยผลัดแรก28 นาย และผลัด2 อีก22 นาย

error: Content is protected !!