วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

C-130

20 เม.ย. 2020
281

C-130 บิน
จาก ดอนเมือง ไป อุบลฯ
ขนข้าวยโสธร 9 ตัน
บินไป ภูเก็ต-แล้วบินไป อุบลฯ อีก
เอาปลาแห้ง1.5ตัน-สับปะรด ภูงา 3.2 ตัน ของ ชาวเล ไปส่งที่ ยโสธร และกลับ ดอนเมือง ใช้เวลา บินรวม 7 ชม.

ในโครงการ “ข้าวชาวนา เปลี่ยน ปลาชาวเล”

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้กองบิน 6!จัดเครื่องบินลำเลียง C-130 ตามโครงการนำร่อง ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล

โดยใช้เส้นทางดอนเมือง – กองบิน 21 – สนามบินภูเก็ต – กองบิน 21 – ดอนเมือง ใช้เวลาเดินทางในอากาศรวม 7 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาจอดเพื่อขนข้าวหรือปลาขึ้นลงจากเครื่องบิน)

เพื่อเร่งขนส่งข้าวหอมมะลิไปส่งให้ชาวเลหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยเร็ว และนำปลาแห้ง ปลาเค็มกลับส่งให้กับชาวยโสธร 

โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล ร่วมเดินทางด้วย

กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน C-130 ซึ่งมีขีดความสามารถในการบรรทุกได้ ๑๒ ตัน หรือ ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ออกเดินทางออกจากดอนเมือง พร้อมกระเป๋ายังชีพจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จำนวน ๓๐๐ ชุด น้ำหนักรวม ๒.๕ ตัน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนชาวเกาะยาว ไปรับข้าวหอมมะลิของสมาคมชาวยโสธร จำนวน ๙ ตันจากกองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

แล้วบินขนส่งไปยังสนามบินภูเก็ตเพื่อส่งให้มูลนิธิชุมชนไทนำส่งชาวเลหาดราไวย์ พร้อมส่งกระเป๋ายังชีพจากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ให้ทัพเรือภาคที่ ๓ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนชาวเกาะยาว จังหวัดพังงา

จากนั้นจึงลำเลียงปลาแห้ง ปลาเค็มน้ำหนัก ๑.๕ ตัน พร้อมสัปปะรดภูงา จำนวน ๓.๒ ตัน บินขนส่งไปยังกองบิน ๒๑ เพื่อนำปลาเค็ม ปลาแห้งส่งให้สมาคมชาวยโสธร

และให้กองบิน ๒๑ นำสัปปะรดไปช่วยจำหน่าย ก่อนเติมเชื้อเพลิงและเดินทางกลับดอนเมือง ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด

โครงการนำร่อง ทัพฟ้าช่วยไทย ต้านภัยโควิด-19 ขนข้าวชาวนา เปลี่ยนปลาชาวเล ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี ภูเก็ต และพังงา หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละจังหวัด และองค์กรท้องถิ่น ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ผ่านการขนส่งโดยกองทัพอากาศในโครงการเดียวกัน

ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์เครื่องบิน C-130 ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

error: Content is protected !!