วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ชีวิตทหาร !!

20 เม.ย. 2020
180

 

ภารกิจเฝ้าชายแดน
ลาดตระเวน ทั้งกลางวัน กลางคืน
นอนตะเข็บชายแดน
ป้องกัน ลักลอบเข้าไทย
96 ช่องทางธรรมชาติ

“บิ๊กแดง”สั่ง กกล.ป้องกันชายแดน
ตรวจเข้ม
หวั่น คนลักลอบเข้าเมือง ไม่ผ่านคัดกรองCOVID-19
เผย 2 วัน คนไทยกลับ 21 จุดผ่านแดนฯ1,228 คน

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า มีการรายงานผลการปฏิบัติของกองทัพภาคโดยกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ในการสนับสนุนมาตรการของรัฐบาล ที่อนุญาตให้มีการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจุดผ่านแดนถาวร ตั้งแต่
18 เม.ย.63 ที่ผ่านมา

ซึ่งกองทัพบกได้จัดกำลังเข้าดูแลพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ โดยระหว่าง 18-19 เม.ย.63 มีคนไทยเดินทางกลับเข้าประเทศตามจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 1,228 คน เป็นทั้งผู้ที่เข้าเมืองผ่านระบบลงทะเบียน และไม่ได้ลงทะเบียน

ซึ่งกองกำลังป้องกันชายแดนได้ประสานอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำการคัดกรองและส่งไปยังสถานที่กักตัวตามมาตรการของภาครัฐได้อย่างเรียบร้อย โดยจุดผ่านแดนในพื้นที่ภาคใต้มีคนไทยกลับเข้ามามากที่สุดถึง 987 คน

การประชุมในวันนี้ พลเอกอภิรัชต์ ได้ย้ำให้ทุกกองทัพภาค จัดกำลังพลประจำจุดผ่านแดนถาวรร่วมกับตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและจังหวัดในทุกพื้นที่ ให้อำนวยความสะดวกประชาชนอย่างต่อเนื่อง

พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐในการผ่านแดนอย่างรัดกุม รอบคอบ มีความเข้มงวดในทุกขั้นตอน

รวมถึงมาตรการในการป้องกันตนเอง เนื่องจากในช่วงต่อจากนี้จะมีคนไทยทยอยกลับเข้ามาทางด่านชายแดนอีกเป็นจำนวนมาก

รวมทั้งให้พิจารณานำเทคโนโลยีระบบการยืนยันตัวบุคคลด้วยเครื่องสแกนใบหน้ามาติดตั้งประจำด่านตรวจ เพื่อสะดวกในการบันทึก เชื่อมโยงข้อมูล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคัดกรองและควบคุมโรคในภาพรวมต่อไป

นอกจากนี้ พลเอกอภิรัชต์ ได้สั่งการให้ทุกกองทัพภาคให้ความสำคัญกับการเฝ้าตรวจ การลาดตระเวน ป้องกันมิให้มีการลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อ

โดยเฉพาะแนวชายแดนทางภาคใต้ทั้งทางทะเลและทางบกตั้งแต่ จ.สตูล จนถึง จ.นราธิวาส

โดยเฉพาะตามแม่น้ำสุไหงโก-ลก ให้กองทัพภาคที่ 4 ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองทัพเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ ในการควบคุมและผลักดัน เพื่อให้การกลับเข้าประเทศเป็นไปตามมาตรการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบการคัดกรองและควบคุมโรคตามที่รัฐบาลกำหนด

error: Content is protected !!