วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ครัวเคลื่อนที่ ทัพฟ้า จัดครัวสนาม แจกอาหาร พร้อมน้ำดื่ม 10วัน ช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ดอนเมือง จัดเว้น ระยะห่าง มาตรการป้องกันเป๊ะ! เอาปิ่นโต มาใส่ ข้าว กับ3 อย่าง

20 เม.ย. 2020
546

 

บิ๊กเผือก พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมแจกจ่ายอาหาร ที่ทำจากรถ ครัวสนาม จากกรมพลาธิการทหารอากาศ

ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดอนเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

และให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ในนาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

กิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง20-29มษายน2563
รวม10 วัน

โดยทำการแจกอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนวันละ300 ครัวเรือน (1.300 คน) หมุนเวียนใน4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ และชุมชนตาลคู่

โดยประสานสำนักงานเขตดอนเมือง พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน และแจกคูปองให้กับผู้แทนแต่ละครอบครัวให้ออกมารับอาหารเพียงคนเดียวเท่านั้น

โดยต้องเตรียมภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารกลับไปรับประทานที่บ้านตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย ข้าวสวย กับข้าว 3 อย่าง และน้ำดื่ม

ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้กำหนดให้ผู้แทนครอบครัวที่เข้ามารับแจกอาหาร ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คือต้องผ่านจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าซึ่งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้กำหนดระยะห่างของการเข้าแถวรับอาหารตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการแจกจ่ายอาหารในแต่ละวัน กองทัพอากาศยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดแจกจ่ายอาหารด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กองทัพอากาศได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักเขตดอนเมือง สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

error: Content is protected !!