วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่อยุธยา

20 เม.ย. 2020
241

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่อยุธยา
ตรวจขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา สู่คลองเปรมประชากร
หลัง อนุมัติงบฯรองนายกฯ ให้6.39 ล้าน เร่งดำเนินการ
ให้ กองพลพัฒนา1-กองทัพภาค1
รับผิดชอบ ขุดเสร็จ98% แล้ว คาดเสร็จ 30 เมย.นี้ แก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ และภัยแล้ง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอน เปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร บริเวณปากคลองบางกระสั้น อยุธยา โดยมี พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 พลตรีสุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค1 และ พลตรี ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา1 ต้อนรับ

ทั้งนี้ คลองเปรมประชากร เป็นคลองที่ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความกว้าง เฉลี่ย 20 – 30 เมตร ยาว 50.8 กิโลเมตร เริ่มต้นจากคลองบางกระสั้น ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงคลองผดุงกรุงเกษม ปัจจุบันมีปัญหาน้ำเน่าเสีย มีบ้านเรือนปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองเป็นจำนวนมาก

สาเหตุหนึ่งของปัญหาเกิดจาก การระบายน้ำ และการถ่ายเทน้ำในลำคลอง ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ำจะไหลเข้าคลองเปรมประชากรนั้น มีคลองบางกระสั้น เป็นเสมือนคลองเชื่อมระหว่างคลองเปรมประชากรกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีสภาพตื้นเขินและมีสันดอนดินขนาดใหญ่ขวางกั้นทางน้ำ ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถระบายน้ำ เข้า- ออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหา

โดยเมื่อวันที่ 8 ส.ค.62 พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เข้าตรวจพื้นที่บริเวณปากคลองบางกระสั้นพบว่ามีสันดอน ขวางทางการไหลของน้ำ จึงได้ให้แนวทางขุดลอกเป็นการเร่งด่วน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาปรับปรุงเปิดทางน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร และได้กำหนดแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็น 2 ระยะคือ

แผนขุดลอกระยะเร่งด่วน
– กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลพัฒนาที่1 รับผิดชอบการขุดลอก บริเวณปากคลองบางกระสั้น กว้าง 30 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 2.5 เมตร ปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน ก.ย.62

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน และการอำนวยความสะดวกจากเทศบาลตำบลบางกระสั้น

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา รับผิดชอบการขุดลอกคลองบางกระสั้นทั้งสาย และสันดอนรอยต่อคลองบางกระสั้น และแม่น้ำเจ้าพระยาบางส่วน ระยะทาง 2,250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร รวมทั้งติดตั้งแพลูกบวบ บริเวณปากคลองบางกระสั้น เพื่อป้องกันผักตบชวา โดยใช้งบประมาณของกรมเจ้าท่า ปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน พ.ย.62

โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา รับผิดชอบ การขุดลอก คลองเปรมประชากร ปฏิบัติงานแล้วเสร็จใน ก.ย.62

แผนขุดลอกระยะยาว
– โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการของบประมาณ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะทาง 800 เมตร โดยแบ่งเป็นเขื่อนกันตลิ่งบริเวณปากคลองบางกระสั้น ยาวฝั่งละ 300 เมตร และ เขื่อนกันตลิ่งบริเวณปากคลองเปรมประชากร ยาวฝั่งละ 100 เมตร
– สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาอยุธยา สำรวจปริมาณดินตะกอนบริเวณด้านบนของสันดอน ปากคลองบางกระสั้นกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ยังไม่ได้ขุดลอกซึ่งกีดขวางทางน้ำ จะดำเนินการของบประมาณของกรมเจ้าท่า แต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เล็งเห็นความสำคัญว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนหากรอ งบประมาณประจำปี จะทำให้เกิดความล่าช้า

จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี จาก พล.อ.ประวิตร อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6.39 ล้านบาท เพื่อดำเนินการขุดลอกดินตะกอนบริเวณดังกล่าว และเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอรับการสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยดำเนินการ และเป็นหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ แทน

ทั้งนี้ เพื่อให้น้ำสามารถไหลเวียนเข้า-ออก คลองเปรมประชากรได้สะดวก และทำให้เกิดประโยชน์ในการบรรเทาปัญหาน้ำเสียในคลองเปรมประชากร ลดจำนวนผักตบชวา ทำให้สัญจรทางน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้เกษตรกร ริมฝั่งคลองได้เป็นอย่างดี และสามารถป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานครได้อีกด้วย

ปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ
งานขุดดินด้วยเรือขุด แล้วขนดินตะกอนด้วยเรือบรรทุกพร้อมนำดินขึ้นตลิ่งและปรับเกลี่ย จำนวน 70,000 ลบ.ม.

กองทัพภาคที่ 1 โดย กองพลพัฒนาที่ 1 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63

โดยปัจจุบันมีผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ ร้อยละ 98.86 คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 30 เม.ย.63

error: Content is protected !!