วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ทำไม ถังแก๊ส เหล็ก ยังคงมีใช้ ใน 3 จ.ชายแดนใต้ แม้จะเป็น อุปกรณ์ ทำระเบิด กอ.รมน.พยายาม เปลี่ยน ให้ใช้ ถังคอมโพสิต มาหลายปี แต่ไม่ง่าย เพราะอะไร?

20 เม.ย. 2020
336

 

แม้ก่อนหน้านี้ ในปี2560 กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า จะเคยออกประกาศ ห้ามใช้ถังแก๊สเหล็ก และให้บริษัท ที่ผลืตแก๊ส ใช้ถัง คอมโพสิต เท่านั้น ในพื้นที่3 จ.ชายแดนใต้ รวมทั้งห้ามนำเข้ามาในพื้นที่ ด้วย เพื่อลดการนำไปประกอบเป็นระเบิด

แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย !!

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการ กองทัพภาค4 และ โฆษก
กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ระบุว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ก็พยายาม ลดปริมาณ ถังแก๊สเหล็ก ในพื้นที่

แต่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้ ถังคอมโพสิตได้ทั้งหมด เนื่องจาก ประชาชน เคยชินกับถังเหล็ก และมั่นใจกว่า ประชาชน บางส่วนยังขาดความเชื่อมั่น ต่อ ถังคอมโพสิต จึงทำให้ บางบริษัทแก๊ส ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

อีกทั้ง ถังคอมโพสิต ที่จะมาหมุนเวียน ในระบบ มีไม่เพียงพอ และมีบางส่วนที่ชำรุด

ไม่แค่นั้น มีการซื้อถังเหล็กมาจาก นอกพื้นที่ 3 จ.ชายแดนใต้ แล้วนำมาใช้ในพื้นที่ และ ถังแก๊สเหล็กเก่า ที่ตกค้างอยู่ มีจำนวนมาก

หากใช้ยาแรง ในการสั่งห้ามใช้เลย อาจส่งผลกระทบกับประชาชน อย่างมาก จึงต้องค่อยๆทำกันไป

และจำเป็นต้อง แก้ปัญหาในระดับนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม

ดังนั้นทหารจะต้อง ระวังระเบิดถังแก๊ส ที่มีความรุนแรง กันต่อไป ….

ที่สำคัญ มีบางกลุ่ม จงใจเก็บไว้ เพื่อใช้ประโยขน์ อย่างอื่นด้วย นั่นเอง

Fb.Wassana Nanuam

error: Content is protected !!