กรมช่างอากาศ เปิด Line of Productions สร้างชิ้นส่วน “เครื่องช่วยหายใจ-น้องบุญช่วย” และ “น้องถาดหลุม”หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาล ทำงาน แบบ24/7 “ผบ.ทอ.”ถือว่า ทำบุญร่วมกัน ได้ช่วยหมอ พยาบาล ช่วย ผู้ป่วย

19 เม.ย. 2020
536

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมสายการผลิตของ กรมช่างอากาศ ในการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องช่วยหายใจ “น้องบุญช่วย”

และการสร้างถาด ของ “น้องถาดหลุม” (หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาล)

โดยพลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ นำชมสายการผลิต

ซึ่งกองโรงงาน กรมช่างอากาศ ได้แสดงการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องตัดพลังน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ไม่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุ

และแสดงการเชื่อมชิ้นงานดังกล่าวด้วยกรรมวิธี Tungsten Inert Gas: TIG

ผบ.ทอ.ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องจักรเก่าให้มีความทันสมัย โดยการติดตั้งอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ

พร้อมกล่าวขอบคุณรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้สนับสนุนภารกิจครั้งนี้อย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้กรมช่างอากาศ ได้ให้การสนับสนุนการสร้างเครื่องมือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ให้แก่ทีมงานวิจัยและนักประดิษฐ์กองทัพอากาศ 

โดยการเปิดสายการผลิตของกองโรงงาน กรมช่างอากาศ แบบเต็มกำลังการผลิต 7 วัน24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ได้สำเร็จดังนี้

– ประกอบโครงสร้างและถาดรองหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย “น้องถาดหลุม” มอบแก่ทีมงานโครงการวิจัยของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

– ขึ้นรูปและสร้างชิ้นงานเครื่องช่วยหายใจผู้ป่วย “น้องบุญช่วย” มอบแก่นักประดิษฐ์ของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

– ขึ้นรูปและสร้างชิ้นงานเครื่องวัดอุณภูมิแบบมือถือ “น้องบุญสุข” มอบแก่นักประดิษฐ์ของศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศ กองทัพอากาศ

ทั้งหมดนี้เป็นการประสานสรรพกำลังของกองทัพอากาศ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน

อีกทั้งยังเป็นการทำบุญร่วมกันตามแนวความคิดของ ผู้บัญชาการทหารอากาศที่มอบไว้ให้กรมช่างอากาศถือปฏิบัติร่วมกัน

error: Content is protected !!