วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

เพนตากอน สหรัฐฯ จัดให้

เพนตากอน สหรัฐฯ จัดให้
เช่าเหมาลำ Omni Air Inter.
พา 162 นักเรียนไทยAFS-คนไทย
กลับบ้าน – มารับทหารสหรัฐฯกลับด้วย
ลงที่ สนามบินอู่ตะเภา/“ผบ.ทร.”มา รอรับเอง จัดรถ ไปส่ง Ambassador จอมเทียน พัทยา กักตัว 14 วัน ทบ. ดูแล

มาตามนัด….. ทบ.สหรัฐอเมริกา เช่าเหมาลำ เครื่องบิน สายการบิน Omni Air International นำ 162 นักเรียนไทยAFS-คนไทย กลับไทย มาลงที่ สนามบินอู่ตะเภา เพิ่อนรับทหารสหรัฐฯ และยุทโธปกรณ์บางส่วนจากการฝึก Hanumarn Guardian 20 กลับ

โดยมี พลเริอเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. มารับด้วยตนเอง ที่สนามบิน พร้อมเตรียมจัดรถไปส่งที่ State Quarantine โรงแรม Ambassador จอมเทียน พัทยา

เพจ JUSMAGThai ระบุว่า กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ให้ความร่วมมือสนับสนุนประเทศไทยในการส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนของไทย กลับบ้าน ในช่วงการระบาดของโคโรน่าไวรัส

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกฤติ

โดยระบุว่า เป็นทความร่วมมือไทยอเมริกา และ เพื่อนช่วยเพื่อน

U.S. Transportation Command (USTRANSCOM)
U.S. Indo-Pacific Command
U.S. Department of Defense (DoD)
U.S. Embassy Bangkok

error: Content is protected !!