วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

กองทัพเรือ เดินหน้าต่อ ให้ทหารออกกำลังกายกลางแจ้ง ในช่วงบ่าย 15 นาที

19 เม.ย. 2020
164

กองทัพเรือ เดินหน้าต่อ
ให้ทหารออกกำลังกายกลางแจ้ง
ในช่วงบ่าย 15 นาที
สืบสานธรรมเนียม ชาวเรือ
แถมเป็นการตรวจแถวบัญชีพล
ตรวจสอบยอด ไม่ให้อู้ หนีงาน
ตรวจสุขภาพกำลังพลเป็นประจำวัน
ในเวลา 13.00 น.
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สู้ โควิดฯ อย่าอยู่แต่ในห้องแอร์

กองทัพเรือ นำขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเรือ มาใช้เสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 แก่กำลังพลในเรือรบ และในส่วนบัญชาการ ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานในห้องปรับอากาศ ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค

พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงกรณีที่ กองทัพเรือ โดยกรมกำลังพลทหารเรือ ได้มีการสั่งการให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือดำเนินการตรวจแถวบัญชีพลในเวลา 13.00 น. นั้น ว่า

เนื่องจากผู้บังคับบัญชาได้มีนโยบาย นำขนบธรรมเนียมประเพณีชาวเรือที่ใช้ประจำในเรือหลวง มาร่วมใช้ในส่วนบัญชาการเพื่อเป็นการตรวจสอบจำนวนกำลังพล แจ้งคำสั่งการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานตรวจตราดูแลสุขภาพกำลังพลในระหว่างที่มีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื่อ ไวรัส Covid-19 เป็นประจำทุกวัน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พร้อมกันนี้ แต่ละหน่วยจะได้ใช้ช่วงเวลานี้ ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ รวมถึงให้กำลังพลในสังกัดได้ฝึกฝนระเบียบวินัยทางทหาร หรือออกกำลังกายด้วยท่าบริหารร่างกายแบบราชนาวี หรือแบบอื่นๆตามความเหมาะสม ในระยะห่างของแต่ละคนไม่น้อยกว่า 2 เมตร ตามหลัก Social Distance โดยกำหนดให้ใช้เวลาดำเนินการประมาณวันละ 15 นาที

จากนโยบายดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เวลาราชการห้วง 13.00น. ของกองทัพเรือ มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มขึ้นนี้

กองทัพเรือ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของผู้บังคับบัญชา ต่อการดำรงความพร้อมของกำลังพล พร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ถึงขีดสมรรถนะของกำลังพลทหารเรือทุกนายที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติงานและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน พร้อมๆกันไปได้ในภาวะที่เป็นสถานการณ์วิกฤติของชาติในขณะนี้ ตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”

error: Content is protected !!