วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

เหรียญ พระเจ้าตากฯ รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน”

18 เม.ย. 2020
370

 

กองทัพเรือ สร้างเหรียญพระเจ้าตากฯ
สมเด็จพระสังฆราชประทานชนวน เททองหล่อ บริเวณท้องพระโรง พระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ปลุกเสกน้ำมนต์ ที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินวัดหงส์รัตนาราม

กองทัพเรือ จัดสร้าง วัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปี 2563 รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” เพื่อหารายได้ให้กับกองทุนบำรุงรักษาและพัฒนาที่พักอาศัยข้าราชการกองทัพเรือ

และ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีความสง่างามและสมเกียรติ และที่พักอาศัยภายในหน่วยงาน ให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี. นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ

รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลให้ยึดมั่นในการสร้างความสามัคคีในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ตามประถมโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชที่กองทัพเรือได้นำมาใช้เป็นนโยบายในการปฏิบัติงาน ที่ว่า

“สัพเพสัง สังฆภูตานัง สามัคคีวุฑฒิสาธิกา ซึ่งแปลความได้ว่า …. “ความพร้อมเพรียงแห่งชน ผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ”

สำหรับรูปแบบเหรียญจำลองมาจากแบบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี มีขนาดความสูง 34 มิลลิเมตร เท่ากับพระชนมายุ เมื่อครั้งเป็นพระยาวชิรปราการ กู้บ้านกู้เมือง ขนาดกว้าง 28 มิลลิเมตร ตามวันที่ทรงปราบดาภิเษกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2310

ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญหลังเต่า สื่อความหมายถึงเต่าเป็นสัตว์อายุยืนและเดินไปแต่ข้างหน้า กล่าวคือ มีอายุยืนและมีแต่ความก้าวหน้า

ในส่วนของรูปหล่อองค์ยืน ฐานองค์ทำจากไม้เนื้อแดง รูปหล่อเป็นเนื้อทองเหลืองรมดำมีขนาด 19 นิ้วและ 9 นิ้ว โดยนำแบบมาจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ริมแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี

สำหรับมวลสาร ที่ใช้ในการจัดสร้างในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แผ่นทอง นาค เงิน ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานและอธิษฐานจิต รวมถึงลงอักขระ ให้กับ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อใช้เป็นชนวนในการจัดสร้าง
2. แผ่นทอง นาค เงิน ที่ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ ประธานคณะกรรมการจัดทำวัตถุมงคลฯ ได้รับ จากสมเด็จพระราชาคณะ โดยได้รับเมตตาในการอธิษฐานจิต และลงอักขระ
3. แผ่นทอง นาค เงิน รวมถึงมวลสารต่างๆที่พระเกจิอาจารย์สายภาคตะวันออกได้เมตตาอธิษฐานจิต และลงอักขระ ประกอบด้วย หลวงปู่บัว ถามโก วัดศรีบูรพาราม หลวงพ่อไพรวัลย์ วัดหาดทรายแดง หลวงพ่อสุพจน์ วัดห้วงพัฒนา หลวงพ่อหงวน วัดคลองมะขาม หลวงพ่ออ่อง ถาวโร สำนักสงฆ์เขาวงกต หลวงพ่อประเวศน์ วัดป่าคลองมะลิ หลวงพ่อสวาท วัดอ่าวหมู และหลวงพ่อนง วัดทุ่งตาอิน

พิธีเททองหล่อ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม โดยมีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วยสมเด็จพระราชาคณะ ที่เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดยานนาวา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ในส่วนของพิธีปลุกเสก จัดให้มีขึ้นบริเวณสระน้ำมนต์วัดหงส์รัตนาราม โดยมีพระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระครูวิมลญาณอุดม วัดมณีชลขัณฑ์ จังหวัดลพบุรี หลวงพ่อวราห์ ปุญญวโร วัดโพธิ์ทอง กรุงเทพฯและ พระครูธรรมธร สุวรรณ กุสญาโณ วัดท่ากุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุมงคลที่จัดสร้างประกอบด้วย
– เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินเนื้อทองคำ จำนวนตามที่สั่งจอง (ไม่เกิน 168 เหรียญ )ราคา 59,999 บาท

ความหมายของเลข 168 เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมเป็นคนไทยเชื้อสายจีนโดยตามความเชื่อของคนจีนเลข 1 หมายถึงความเป็น 1 เลข 6 หมายถึงเส้นทางหรือราบรื่น เลข 8 หมายถึงความร่ำรวย

– เหรียญเงิน จำนวน 777 เหรียญราคา 2,800 บาท
– เหรียญทองดอกบวบ(เนื้อทราย) จำนวน 2,310 เหรียญ ราคา 480 บาท
– เหรียญสัตตโลหะ จำนวน 20,000 เหรียญ ราคา 280 บาท
– รูปหล่อองค์ยืนขนาด 19 นิ้ว จำนวน 63 องค์ ราคา 15,000 บาท
– รูปหล่อองค์ยืนขนาด 9 นิ้วจำนวน 150 องค์ ราคา 7,000 บาท

สั่งจองเหรียญที่ระลึกติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 024753081 และ 080 6644 891 หรือทาง Line( รายละเอียดตาม QR Code ในใบสั่งจอง) โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัดสาขากองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีจัดสร้างวัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2563 รุ่นวชิรปราการ กู้ชาติกู้แผ่นดินเลขบัญชี 115-2-50090-4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage วัตถุมงคลสมเด็จพระเจ้าตากสิน “รุ่นวชิรปราการปกป้องชาติ”

error: Content is protected !!