วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“รองแม่ทัพ4” เลียบตะเข็บขายแดน ไทย-มาเลฯ สั่งทหาร สกรีนเข้ม ช่องทางธรรมชาติแม่น้ำสุไหง โก-ลก ป้องกัน ผู้หลบหนี โดยไม่การคัดกรองโรคโควิด-19

18 เม.ย. 2020
375

 

“K.K.” พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ พรมแดนไทย-มาเลเซีย ริมแม่น้ำสุไหงโกลก ที่ บ้านตือระ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

โดยได้สอบถามพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ตามแนวเขตพรมแดน เกี่ยวกับการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และเยี่ยมหน่วยกำลังป้องกันแนวชายแดน

โดยได้มอบสิ่งของอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ และ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตามแนวชายแดน

และขอให้ดูแลระมัดระวังตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ และตรวจตรา ป้องกันแนวชายแดน สกรีนช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติ อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองหลุดเข้าไปได้

error: Content is protected !!