วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทัพเรือ ส่ง 273 คนไทย กลับบ้าน

18 เม.ย. 2020
253

ทัพเรือ ส่ง 273 คนไทย กลับบ้าน
แต่ อีก 11 คน ไม่ได้กลับ
ตรวจพบเชื้อ 4 คน
อยู่ในข่าย PUI 2 คน
อีก 5 คน ที่สัมผัสใกล้ชิด ต้องเฝ้าสังเกตุอาการที่อาคารรับรองสัตหีบต่อ

จาก คนไทยในWuhan- ผีน้อย เกาหลีใต้- นักเรียนไทย จากอีตาลี
มาถึง 273 คนไทย กลับจาก17 ประเทศ

ครบ14 วัน เฝ้าระวังอาการที่อาคารรับรองสัตหีบ ทร. ส่ง กลับภูมิลำเนา ส่งถึง ศาลากลางจังหวัด

กองทัพเรือ และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นำกลุ่มคนไทยที่อยู่เฝ้าระวังอาการ ในพื้นที่อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน 273 คน ที่ผ่านการเฝ้าระวังอาการครบ 14 วัน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปลอดจากเชื้อโควิด19 จากผู้เฝ้าระวัง 284 คน

ซึ่งมี 11 คนที่ไม่สามารถกลับได้ โดยมีการตรวจพบเชื้อ 4 คน อยู่ในข่าย PUI 2 คน ทีมแพทย์จึงนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และอีก 5 คน ที่สัมผัสใกล้ชิด ยังคงอยู่เฝ้าสังเกตุอาการที่อาคารรับรองสัตหีบต่อ

สำหรับ 273 คน ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดรถบัสปรับอากาศ 12 คัน และรถตู้ 3 คัน นำผู้เฝ้าระวังส่งถึงภูมิลำเนาของแต่ละคน ซึ่งจะจอดส่งบริเวณศาลากลางของแต่ละจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขของแต่ละพื้นที่ จะรับช่วงดูแลต่อไป

หลังจากที่กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับมาจาก 17 ประเทศพื้นที่เสี่ยง จำนวน 284 คน เดินทางมาเข้าพักเฝ้าระวังอาการที่อาคารรับรองสัตหีบ ช่วงคืนวันที่ 3 เม.ย.

จนถึงช่วงเช้าวันที่ 4 เม.ย.63 นั้น ตลอดเวลาของการอยู่เฝ้าระวังอาการ 14 วัน เจ้าหน้าที่จากทุกส่วน ของกองทัพเรือ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับทุกกลุ่มที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่พักเฝ้าระวังอาการ จะได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ทุกคน

การกักตัวเพื่อเฝ้าระวังฯ แบบ State Quarantine ที่อาคารรับรองสัตหีบนี้ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งมีการตรวจในทุก ๆ วัน และยังมีการคัดกรองเข้มข้นก่อนครบกำหนดกลับด้วย

ในการตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19ในครั้งนี้ ทั้งจากผู้ที่มีอาการไข้ ไม่สบาย และจากการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นทั้งหมดก่อนกลับออกไป ทำให้เห็นได้ว่า ระบบ State Quarantine นี้ มีส่วนทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ไปสู่ชุมชน หรือพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไปอย่างได้ผลสูงสุด

ในส่วนผู้ไม่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มคนข้างต้น ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย จะได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้าน

พร้อมใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่า ปลอดเชื้อโควิด-19 และได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวครบตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย สร้างความมั่นใจให้สังคมและคนใกล้ชิดต่อไป

error: Content is protected !!