วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

“เรือดำน้ำ”

18 เม.ย. 2020
486

“เรือดำน้ำ”
มักจะตกเป็นเหยื่อ
เป็นเป้าต่อการ ปลุกกระแสต่อต้าน
ทุกครั้ง จากความพยายามในอดีต ในเชิงจิตวิทยาที่ได้ผล ….แต่ ทร.ยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และการคำนึงถึงความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นสำคัญ”

:พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ

ตัดงบฯ4,100 ล้านบาท คืนคลัง ช่วยแก้CoViD-19
-เรือดำน้ำ ลำ2-3
-ก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำฯ
-ระบบซ่อมบำรุงเรือดำน้ำ
เผยกระทบ เรือดำน้ำลำแรก ด้วย
-แผนซ่อมปรับปรุง ฮ.ปราบเรือดำน้ำ -พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล Network centric
-โครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ -โครงการจัดหาระบบอาวุธปืนรองฯ -โครงการก่อสร้างอาคารพัก 64 ครอบครัว

พลเรือโท ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ และ โฆษก กองทัพเรือ กล่าวว่า การตัดงบประมาณปี2563 ลง33% รวม4,100 ล้านบาท
ส่งผลให้ชะลอการดำเนินการโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ 2 และ 3

ที่แม้จะเป็นการใช้ งบประมาณในส่วนของกองทัพเรือเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ งบฯของกระทรวง ทบวงกรมอื่นแต่ประการใด

แต่ก็มักจะตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นเป้าต่อการปลุกกระแสต่อต้านไปทุกครั้ง จากความพยายามในอดีตในเชิงจิตวิทยาที่ได้ผล

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือยินดีที่จะปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และการคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ แม้จะเห็นว่าภัยคุกคามทางทะเลจำเป็นต้องรับมือ ด้วยกำลังทางเรือที่เท่าเทียม ทันยุคสมัย. และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนได้ในอนาคต แต่ก็คงต้องจัดการอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยทรัพยากรที่มี ให้บรรลุผล

รวมถึงการสนับสนุนการรับมือกับวิกฤติ โควิด -19 อย่างเต็มที่ ดังเช่นผลงานที่ผ่านมา

ในการนี้จึงส่งผลให้โครงการดังกล่าว จำเป็นต้องชะลอออกไปในปีงบประมาณ 64

รวมถึงการชะลอโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำฯ และ โครงการซ่อมบำรุงเรือดำน้ำฯ ที่ต้องปรับลดวงเงินปีแรกลง ทำให้การเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับเรือดำน้ำลำแรกต้องล่าช้าออกไปด้วย

นอกจากนี้ยังรวมยังไปถึง การชะลอโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ที่สำคัญ เช่น โครงการซ่อมปรับปรุง เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล Network centric โครงการจัดหาเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ โครงการจัดหาระบบอาวุธปืนรองฯ

ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารพัก 64 ครอบครัวฯ ซึ่งแม้จะมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล แต่โดยทุกโครงการก็จะต้องชะลอการดำเนินการไปตามความจำเป็น หรือจะต้องปรับลดวงเงินปีแรกลงไปก่อน

error: Content is protected !!