วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ชุด PPE สีขาว-สีเขียว

17 เม.ย. 2020
742

 

กองทัพเรือ ได้มาอีก 600 ชุด แจกจ่ายให้ 2 รพ.ทหารเรือ ที่สัตหีบ และ รพ.ในทุกทัพเรือภาค รวมถึง สงขลา ยะลา ปัตตานี ภูเก็ต สตูล


ชุด PPE มีหลายแบบ และหลายสี
……. บริษัท SEA SKY มอบให้ กองทัพเรือ 600 ชุด สำหรับป้องกันการติดเชื้อในการปฏิบัติงานของบุคคลกรทางการแพทย์

พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนทหารเรือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ รับมอบ

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือจะส่งมอบให้กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้ดำเนินการส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

และจะส่งมอบให้ทัพเรือภาคที่ 2 มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลในจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลในจังหวัดปัตตานี

และส่งมอบให้ทัพเรือภาคที่ 3 มอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลในจังหวัดสตูล นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในปัจจุบันนี้ ทางหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม และป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน

จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ

โดยสามารถติดต่อสอบถามกับศูนย์ประสานงานในการรับบริจาคกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๕๘๗๙ และ๐๘ ๙๘๑๕ ๖๙๐๐ ศูนย์รับบริจาคกรมแพทย์ทหารเรือ ๐๘ ๖๗๘๙ ๙๒๐๒ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โทร.๐ ๒๔๗๕ ๒๕๗๖ และ๐๘ ๑๖๕๘ ๑๒๓๗ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทร.๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๖๙๙๐๕ และ๐๘ ๕๓๙๕ ๒๒๔๘ ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลอาภากรเกียติวงศ์ โทร.๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘๐ ต่อ ๗๓๐๓๑ และ๐๘ ๖๓๗๘ ๗๘๕๓ และศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๒๔๐๓ และ๐๘ ๑๕๕๑ ๑๑๙๖

error: Content is protected !!