วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง”สั่ง หน่วยทหาร จัด “ Unit School “ ทบทวนความรู้ ในช่วงงดการฝึก ช่วงโควิดฯ ย้ำ เคร่งครัดในการออกตั้งด่านตรวจเคอร์ฟิว

17 เม.ย. 2020
387

 

ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยว่า ผบ.ทบ. ได้กำชับให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ จุดตรวจ สายตรวจเพื่อดูแลประชาชนช่วงประกาศเคอร์ฟิว ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามแนวทางที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด

พร้อมระบุว่าในช่วงที่สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังดำรงอยู่ การปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศยังคงเข้มข้นตามปกติ

ส่วนภารกิจในการฝึกหรือปฏิบัติการทางทหารบางลักษณะได้ถูกลดระดับลงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการทางสาธารณสุข

ดังนั้นในช่วงเวลาต่อไปนี้ ตั้งแต่เดือน พ.ค.เป็นต้นไป หน่วยทหารทุกเหล่าทุกสายงานของกองทัพบก จะจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย “Unit school” ทบทวนความรู้ ความสามารถและลักษณะงานของแต่ละหน่วย เพื่อดำรงความพร้อม คงสมรรถนะ ขีดความสามารถของกำลังพลและหน่วยทหาร

โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาหน่วยงาน เสริมสร้างความแข็งแรงของกำลังพล และการปรนนิบัติบำรุงยุทโธปกรณ์

นอกจากนี้ กองทัพบกจะได้นำผลการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในมิติต่างๆ มาพิจารณา ทบทวน เพื่อกำหนดบทบาทและภารกิจให้สอดคล้องกับภัยคุกคามที่จะต้องเผชิญในอนาคตต่อไป

error: Content is protected !!