กองทัพอากาศ สื่อกลาง ชาวยโสธร กับชาวเล หาดราไวย์ ภูเก็ต แลกเปลี่ยน ข้าวสาร กับปลาเค็ม ประทังชีวิต ในยุค โควิดฯ ในโครงการ”ปลาแลกข้าว”

 

ชุมชน ชาวเล หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต
รวมกลุ่มกันแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่หามาได้ เพื่อแลกข้าวสารกับ คนอืสาน

ทั้งนี้ เพราะจากการระบาดของโรค รวมถึงการปิดรอยต่อตำบล ทุกตำบลทั้ง 3 อำเภอ ทำให้ขายปลา ไม่ได้ และขาดรายได้

จึงนำปลาที่จับมาได้มาแปรรูปเป็นปลาแห้ง จึงได้รวมกลุ่มกันศึกษาและแปลรูปปลาสดเป็นปลาแห้ง

และทำโครงการ “ปลาแลกข้าว” โดยปลาตากแห้งชุดแรกจะทำไว้ 3,000 กิโลกรัม นำไปจัดส่งให้กับเครือข่ายทางภาคเหนือ 1,500 กิโลกรัม และอีก 1,500 กิโลกรัม ส่งให้กับเครือข่ายยโสธร

โดยประสานกองทัพอากาศ ส่งเครื่องบิน ขนส่งปลาตากแห้งของชาวเล ไปยังพื้นที่ทางภาคเหนือและอีสาน และนำส่งปลาจากภูเก็ตส่งไปยโสธร

error: Content is protected !!