วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ทหารช่าง ช่วยชาติ

16 เม.ย. 2020
474

 

ทหารช่าง กรม3 ใช้วิชาทหารช่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชน ในช่วงCoViD-19
สร้างกล่องป้องกันเชื้อโรค
COVID MOBILE Negative Block
ให้รพ.ค่ายจิรประวัติ
ใช้ เคลื่อนย้าย-รักษา ผู้ติดเชื้อ

ทีมทหารช่าง กรมทหารช่างที่ 3 พล.ร.4 นำโดย พันเอก อมร พิมพ์สี รอง ผบ.ช.3 พันโท สาธิต หารจันทร์
ผบ.ช.พัน4 และร้อยเอก คาวี พรหมมะ ผบ.ร้อยทหารช่างที่ 2 ช.พัน 4 ร่วมกันออกแบบและผลิต กล่องกล่องป้องกันเชื้อไวรัส COVID – 19 ( COVID MOBILE NEGATIVE BLOCK ) เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้าย และรักษาผู้ป่วย

โดยได้เพิ่มกล่องดูดอากาศฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี และกรองอากาศ เข้าไป ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และประสิทธิผลในการดูแลรักษาผู้ป่วย ดูแลสวัสดิภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

มอบให้กับโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ โดยมี พันเอก รังสิกร เกตุพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

เพื่อนำไปไว้ใช้ในการเคลื่อนย้ายและรักษาผู้ป่วย ที่เข้ามารักษาพยาบาล ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยกองทัพบก รุ่นที่ 65

; กองทัพภาค3

error: Content is protected !!