วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

อย่าชะล่าใจ !!

16 เม.ย. 2020
229

 

“บิ๊กกบ”
เยี่ยม EOC สุวรรณภูมิ
พอใจ ปรับขั้นตอนรับคนไทย จาก ตปท.เร็วขึ้น “รองเสธ.เบิร์ด” คุมเอง
ขอประชาชน รักษาวินัย-เว้นระยะห่างต่อไป ให้คำนึงเสมอว่า เชื้อโรคมีอยู่ทุกหนแห่ง
แม้ภาพรวม สถานการณ์โควิดฯจะดีขึ้น

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง( EOC )ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

โดยมี รองเสธ.เบิร์ด พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิฯ และ รองผอ.โต้ง นายกิตติพงษ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าฯ สุวรรณภูมิ ต้อนรับ

โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางจากสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 55 คน

พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง หรือ EOC ได้มีการปรับกระบวนการและขั้นตอนในการรับผู้โดยสารที่เดินทางกลับจากต่างประเทศให้มีขั้นตอนที่สั้นลง มีความกระชับและสามารถใช้เวลาในพื้นที่ของท่าอากาศยานโดยเฉลี่ยประมาณ 30-40 นาที ทุกเที่ยวบิน ตั้งแต่ผู้โดยสารเดินทางลงจากเครื่องบิน ผ่านขั้นตอนศุลกากรจนกระทั่งถึงขั้นตอนการขึ้นรถเพื่อเข้าสู่สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ

พลเอก พรพิพัฒน์ กล่าวว่า ขั้นตอนที่ได้มีการดำเนินการทั้งหมดนั้นเพื่อให้คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศรู้สึกถึงความปลอดภัย และยินดีต้อนรับคนไทยทุกคนที่เดินทางกลับสู่ประเทศ”

พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนให้ร่วมมือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลต่อไปโดยขอให้คำนึงอยู่เสมอว่าเชื้อโรคมีอยู่ทุกหนแห่ง แม้ว่า สถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้นเป็นเพราะทุกคนมีความระมัดระวังตัว

ดังนั้นจึงขอให้รักษาวินัยในการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลนี้ไว้เสมอเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

error: Content is protected !!