วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ครัวสนามทหาร แจกอาหาร ขายผักทหาร ราคาถูก

16 เม.ย. 2020
840

 

“บิ๊กแดง” ชื่นชม หน่วยทหาร นำพืชผัก จาก “โครงการทหารพันธุ์ดี” ในพระราชดำริ”กรมสมเด็จพระเทพฯ” มาจายราคาถูก ให้ชาวบ้าน และ ชม หน่วยทหาร นำรถครัวสนาม มาทำอาหารปรุงสดใหม่ แจกชาวบ้าน
พอใจ ทบ. ไม่มีติดเชื้อเพิ่ม ขอให้กำลังใจทุกคน ให้อดทน เคร่งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการลดการติดเชื้อ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ จาก กองบัญชาการกองทัพบก ไปยัง ผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ ได้ชื่นชมหน่วยทหารที่ใช้ศักยภาพและนำยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในหลายลักษณะ

ทั้ง การนำรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสดแจกจ่ายให้ประชาชน โดยมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุน, การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชน

ที่สำคัญ คือ ขอให้หน่วยทหารได้น้อมนำแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนำพืชผักและผลิตผลจากโครงการทหารพันธุ์ดี ที่หน่วยดำเนินการอยู่ ออกจำหน่ายให้กับประชาชน ในราคาย่อมเยาว์ เป็นการแสดงความมีน้ำใจ แบ่งปันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ขอให้หน่วยทหารช่วยดูแลประชาชน ป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่ม รวมถึงขอให้กำลังใจทุกคน ให้อดทน เคร่งครัดปฏิบัติตนตามมาตรการลดการติดเชื้อของภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

error: Content is protected !!