วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

รับ 82 คนไทย จาก มัลดีฟ เข้ากักตัวรร.Ambassador พัทยา

 

“บิ๊กแดง” สั่งเรียกประชุมชี้แจง กำลังพลเหล่าแพทย์ ใน ทบ. ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในรพ.แล้ว เพื่อเตรียมพร้อม หากขาดแคลนแพทย์
เผย เสนอกห.-รัฐบาล ให้สิทธิกำลังพล-สวัสดิการให้บุคคลากรทางการแพทย์ เป็นขวัญกำลังใจ -ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
สั่ง เตรียมพร้อมรับ 82 คนไทย จาก มัลดีฟ เข้ากักตัวที่ รร.Ambassador จอมเทียน พัทยา
ส่ง ทหารจาก รพ.ค่ายนวมินทราชินี และ สห.ทบ.มทบ.14 ชลบุรี คุม

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ
จาก กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ ได้กล่าวถึงศักยภาพด้านการแพทย์ของกองทัพบกในการสนับสนุนรัฐบาล และดูแลประชาชน และกำลังทหารในสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะบุคคลากรทางด้านการแพทย์ของกรมแพทย์ทหารบก ที่สามารถบริหารจัดการตามแนวทางของศูนย์ COVID-19 รัฐบาล ทั้งด้านการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐทั้ง 3 แห่ง ที่กองทัพบกรับผิดชอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี

พร้อมระบุว่ากองทัพบกจะได้เสนอขอให้กระทรวงกลาโหมและรัฐบาลพิจารณาการดูแลสิทธิกำลังพลและสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับบุคคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม การเตรียมกำลังบุคลากรทางด้านการแพทย์ ยังคงมีความจำเป็น

พลเอก อภิรัชต์ สั่งการให้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับกำลังพลเหล่าแพทย์ ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาล ที่กองทัพบกได้จัดทำบัญชีรายชื่อไว้แล้ว ให้พร้อมเป็นกำลังเสริมและช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรสายแพทย์ที่เป็นกำลังหลัก

ส่วนความคืบหน้าในการดูแลสถานที่ควบคุมแห่งรัฐที่กองทัพบกได้รับมอบหมายให้จัดตั้งทั้ง 3 แห่ง คือ โรงแรมเดอะภัทรา, โรงแรมแอมบาสเดอร์ กทม. และ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรีนั้น ขณะนี้ทั้ง 2 สถานที่แรก มีผู้เข้ารับการสังเกตอาการจำนวน 496 คน

ส่วนที่ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี ได้มีการเตรียมสถานที่และซักซ้อมการปฏิบัติพร้อมที่จะรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศชุดแรก (มัลดีฟ) เข้าพักพิงในบ่ายวันนี้ จำนวน 82 คน

โดยมีชุดคัดกรองและรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี และ ชุดรักษาความปลอดภัยจากมณฑลทหารบกที่ 14 รับผิดชอบ

error: Content is protected !!