วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.สูงสุด” สวมหมวก หัวหน้า ศปม. ตรวจเยี่ยม Sate Quarantine รร.การบิน กำแพงแสน ให้กำลังใจ แพทย์ พยาบาล จนท. โชว์ “น้องถาดหลุม”Robot ทัพฟ้า

16 เม.ย. 2020
348

 

75 คนไทย จากอินโดนีเซีย กักตัว ครบกำหนดกลับบ้าน ไม่พบติดเชื้อ
เตรียมสถานที่ รองรับ คนไทย ชุดใหม่

บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สวมเครื่องแบบ ทอ. ยศ พลอากาศเอก
ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ หรือ Sate Quarantine ณ ศูนย์ประสานงานดูแดนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค Covid-19 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียน
การบิน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ต้อนรับ

สำหรับ State Quarantine โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นตามมาตรการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค

โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการจัดพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนดไว้รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

โดยกองทัพอากาศ เลือกใช้พื้นที่บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งห่างจากชุมชน สามารถส่งกำลังบำรุงได้สะดวก

รวมทั้งมีหน่วยด้านการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ ด้านในมีอาคารที่พักรับรองทั้งหมด 6 อาคาร รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 154 คน

โดยขณะนี้ มีผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน (ผู้ชาย 33 คน ผู้หญิง 42 คน) ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย
โดยรับตัวเข้าพักเมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2563 และจะครบกำหนดระยะเวลาเฝ้าระวังโรค ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

ซึ่งจนถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

โดยหลังจากนี้จะได้มีการทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมการรับคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อนำมาดูแลด้านสุขภาพ

สำหรับมาตรการเฝ้าระวังโรค และการดูแลผู้เข้าพักใน State Quarantine โรงเรียนการบิน ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและกองทัพอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้เฝ้าระวังจะรับการตรวจอุณหภูมิจากหน้าต่างห้องพัก และตรวจยอดในเวลา 10.00 น. ของทุกวัน มีบริการอาหารจากกรมพลาธิการทหารอากาศ แบ่งเป็นอาหารหลัก 3 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรับการเข้าพักเฝ้าสังเกตอาการตลอด 14 วัน

State Quarantine โรงเรียนการบิน มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งรั้วรอบขอบชิด พร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ระบบเสียงทางสายและระบบโทรศัพท์ แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
– โซนสีแดง เป็นที่พักของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและที่พักแพทย์พยาบาล
– โซนสีเหลือง ใช้ถนนโดยรอบเป็นแนวกันชน
– โซนสีเขียว เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งโรงเรียนการบินดำเนินการปิดกั้นห้ามบุคคลและยานพาหนะผ่านรอบพื้นที่ควบคุมโรค

พลเอกพรพิพัฒน์ กล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และชื่นชมกองทัพอากาศ ที่ได้ทำความเข้าใจกับข้าราชการ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนรอบที่ตั้งโรงเรียนการบิน และดูแลผู้ที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นอย่างดีจนครบกำหนดและเตรียมส่งกลับภูมิลำเนา

พร้อมทั้งขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการอย่างดีที่สุด

โอกาสนี้ได้มอบกระเช้าผลไม้และ เครื่องดื่มน้ำลำใยสกัดเข้มข้น p 80 ผ่าน “น้องถาดหลุม” หุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนการบินอีกด้วย

error: Content is protected !!