มาทางอากาศ เยี่ยม ทหารอากาศ สวม เครื่องแบยทหารอากาศ

16 เม.ย. 2020
328

 

“บิ๊กกบ” ผบ.สูงสุด แต่งเครื่องแบบทหารอากาศ นั่ง ฮ. มาตรวจ
Sate Quarantine พื้นที่เฝ้าระวังโรค Covid-19 โรงเรียนการบิน นครปฐม / ผบ.ทอ. ต้อนรับ

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (หน.ศปม.) สวมเครื่องแบบ ทอ. ยศ พลอากาศเอก
ตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมแห่งรัฐ หรือ Sate Quarantine ณ ศูนย์ประสานงานดูแดนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค Covid-19 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียน
การบิน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และ นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ต้อนรับ

โดยกองทัพอากาศ เลือกใช้พื้นที่บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งห่างจากชุมชน สามารถส่งกำลังบำรุงได้สะดวก

รวมทั้งมีหน่วยด้านการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ ด้านในมีอาคารที่พักรับรองทั้งหมด 6 อาคาร รองรับผู้เข้าพักได้สูงสุด 154 คน

โดยขณะนี้ มีผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน (ผู้ชาย 33 คน ผู้หญิง 42 คน) ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย
โดยรับตัวเข้าพักเมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2563 และจะครบกำหนดระยะเวลาเฝ้าระวังโรค ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

ซึ่งจนถึงขณะนี้ทุกคนอาการปกติ ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

error: Content is protected !!