วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

จาก นักรบ ถึง นักรบ !!

 

แม้ สนามรบ จะแตกต่างกัน
แต่ นักรบ จะไม่ทอดทิ้งกัน

ในเมื่อ สงครามเชื้อโรค กับ ข้าศึกที่มองไม่เห็น ครานี้… ทหาร ไม่ใช่นักรบแนวหน้า

ก็ต้องถอยมาทำหน้าที่ กองหนุน ให้กับ บรรดส นักรบเสื้อกาวน์ นักรบชุดขาว คุณหมอ พยาบาล และ บุคลากรทางการแพทย์ ที่อยู่แนวหน้า สู้กับเชื้อ CoViD-19 อยู่

จากใจ ทหารหมวกแดง
กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 1 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

error: Content is protected !!