วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

50 คุณหมอ อดีต ลูกทัพฟ้า รายงานตัว

ทัพอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ เข้าปฏิบัติราชการ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์
แยกทำงานใน รพ.ทหารอากาศ 3 แห่ง
พร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ผบ.ทอ. ปลุก “เลือดสีเทา ทหารอากาศ” ในตัวหมอ ปรบมือขอบคุณ ที่เสียสละ มีจิตวิญญาณ หมอ มาช่วยชาติ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ ประจำปี 2563ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

โดยเรียกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ จำนวน 50 คน เข้ามาปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสนับสนุนด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 กองทัพอากาศจึงได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ประเภทกำลังพลสำรอง โดยออกคำสั่งกองทัพอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 50 คน เพื่อมาปฏิบัติราชการ ระหว่าง15-30 เมษายน 2563

โดยทั้งหมด เคยเป็น แพทย์ทอ. แล้วลาออกไปอยู่ รพ.เอกชน โดยทั้งหมด อายุ ไม่เกิน50 ปี และมีหมอจิตอาสา อายุ 53 ปี ด้วย 1 คน

โดยมี กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยรับพล รับผิดชอบการอบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่กำลังพลสำรองของกองทัพอากาศ รวมถึงการให้กำลังพลสำรองได้ปฏิบัติงานร่วมกับกำลังพลประจำการ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวต้อนรับกำลังพลสำรองทั้ง 50 คน ว่า กองทัพอากาศ มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จึงต้องเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการในภารกิจที่จะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล

ซึ่งทุกคนถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนและร่วมปฏิบัติภารกิจกับกำลังพลประจำการ เพื่อให้ภารกิจทั้งหลายประสบผลสำเร็จสมความมุ่งหมาย

ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนว่าจะสามารถตอบสนองภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“ทุกคน ยังมี “เลือดของทหารอากาศ” อยู้ในตัว ที่เสียสละ มีจิตวิญญาณ ของหมอ และความเป็นหมอทหาร ในตีว ที่มาช่วยชาติ” ผบ.ทอ. กล่าว พร้อม นำทีม. นายทหารอากาศ ปรบมือ ขอบคุณ บรรดาคุณหมอ ที่เสียสละ มาช่วยชาติ

ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทอ. ที่เรียกพล สายแพทย์

โดยให้มาดูแลผู้ป่วย CoViD-19 ทีาตอนนี้ มี10 คน ที่ รพ. ภูมิพลฯ และช่วย ที่ รพ.ทหารอากาศ ทุ่งสีกัน และ รพ. จันทรุเบกษา รร.การบินกำแพงแสน นครปฐม ที่ดูแล คนไทยจากอืนโดนีเซีย 75 คน ที่กักตัว ที่ บ้านรับรอง5 รร.การบินทอ. ด้วย โดยแบ่งคุณหมอ 50 คน เป็น 2 ผลัดๆละ 15 วัน ตามกม.

โดยเป็น คุณหมอ ที่ลาออกไปแล้ว และไปอยู่ที่ รพ.เอกชน และให้ความร่วมมือ เสียสละ มาช่วยชาติ

จาก โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์
โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลพีรเวช
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ การบินไทย
รวมทั้งมีคุณหมอจิตอาสา ด้วย

error: Content is protected !!