วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“พระราชา ผู้ปิดทองหลังพระ”

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงห่วงใยประชาชน จึงทรงพระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ทั้ง642ชุมชน กว่า 1.7 แสนครัวเรือน

ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2563 เป็นต้นมา
โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน

และปัจจุบัน เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 93,960 ชุด ให้แก่ประชาชน 501 ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

คลิป: ข้อมูล จาก ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน

error: Content is protected !!