วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ประชาชน ใน 501 ชุมชน ในกทม. ได้รับถุงพระราชทาน แล้ว 93,960 ชุด

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 5-14 เม.ย. 2563

โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมช่วยกันบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 93,960 ชุด ให้แก่ประชาชน 501 ชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

: ศอญ.จิตอาสาพระราชทาน

error: Content is protected !!