วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ถึงมือ แล้ว !!

15 เม.ย. 2020
168

 

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับ อาหารแห้ง ไข่ไก่ นม รวมทั้งสิ่งของบริโภคอื่นๆ จาก สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย แล้ว เตรียมส่งต่อ ให้กับ ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

งานนี้ “คุณตั๋น”จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย จัดให้ ถือเป็นการช่วยเหลือสังคม อีกแรงหนึ่ง

นอกจากนี้ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย โดย ชมรมแม่บ้าน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ก็ได้ส่งมอบหน้ากาก ผ้า และ หน้ากากกันกระเด็น อย่างละ 50 ชิ้นให้กับจุดคัดกรองท่าตำหนัก จ. นครปฐม และจุดคัดกรอง ลูกแก จ. กาญจนบุรี

และไปมอบให้ นางวารุณี ผ่องใส ประธานชุมชนสวนผัก ประสานน้ำใจ รับมอบ หน้ากากผ้า 600 ผืน เพื่อแจกจ่ายชาวบ้าน ในชุมชน ให้มีใส่ป้องกันตนเอง

error: Content is protected !!