วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“บิ๊กป้อม” เตือนฝ่ายมั่นคง ปรับ จุดตรวจ อย่าให้กระจุกตัว รถติด

15 เม.ย. 2020
332

“บิ๊กป้อม” เตือนฝ่ายมั่นคง
ปรับ จุดตรวจ อย่าให้กระจุกตัว รถติด
ย้ำ ระยะห่าง เผย รู้ประชาชน เครียด แต่ขอให้อดทน
แนะ จนท.ลงพื้นที่สอดส่องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เกรงกระจายเชื้อ ยากควบคุม
จับหมด พวกฝ่าฝืน กม. มั่วสุมเล่นพนัน ยาเสพติด ดื่มเหล้า

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรอง นายกฯ เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ระดับจังหวัด ลงไปถึงท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งกลไกชุมชนใน เขต กทม.

ให้ความสำคัญร่วมกันแบ่งมอบกระจายลงไปทำหน้าที่ตรวจตราดูแลและทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่มากขึ้น

หลังจากยังพบเห็นการปฏิบัติที่ละเลยต่อกฎหมายหลายพื้นที่ เป็นเหตุของความหวั่นวิตกกับชุมชน เช่น การรวมกลุ่มเล่นพนัน เสพสุรา ยาเสพติด สิ่งมึนเมา จนขาดสติ หรือฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่รับผิดชอบสังคมอื่นๆ

และขาดมาตรการป้องกันตนเอง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการกระจายแพร่เชื้อ COVID – 19 ขยายเป็นวงกว้างในชุมชนรอบข้างและยากแก่การควบคุมในที่สุด

พลเอกประวิตร กำชับว่า หากไม่ปฏิบัติตาม ขอให้บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตส่วนรวมในภาวะเกิดโรคระบาดร้ายแรง

พร้อม ขอให้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองต่างๆ มิให้เกิดการกระจุกตัวต่อ การสัญจรของประชาชน

โดยคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกประชาชน ควบคู่กันไปกับการเพิ่มความถี่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือด้วยความอดทนต่อสู้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง เข้าใจดีถึงสภาวะความเครียดทางสังคมที่อาจมีขึ้นในทุกครอบครัว จากหลายปัจจัยและข้อจำกัดในวิถีชีวิตปกติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ

แต่หากจำเป็นต้องขอความร่วมมือกันอย่างจริงจังปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่รัฐกำหนด ควบคู่ไปกับการคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการควบคุมวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงนี้

ซึ่งบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย รวมทั้งภาคประชาสังคมต่างๆ กำลังพยายามร่วมกันทำหน้าที่อย่างหนัก เพื่อบริหารจัดการรับมือกับผลกระทบหลากหลายปัญหาท้าทายจากวิกฤตการระบาดของโรคร้ายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในภาพรวม

จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน เข้าใจ เห็นใจ อดทนและช่วยเหลือให้กำลังใจ ร่วมมือกันต่อสู้และสนับสนุนเป็นหนึ่งเดียวกัน สอดส่องเฝ้าระวังชุมชนและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท

ที่สำคัญขอให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงสุด ป้องกันไม่ให้ตนเองติดเชื้อ หรือแพร่กระจายเชื้อเสียเอง รวมทั้งไม่สร้างปัญหาเดือดร้อนซ้ำเติมสังคม เพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคเลวร้ายลงไปกว่าเดิม

error: Content is protected !!