วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

“ผบ.กองกำลังสุรนารี”คนใหม่ เยี่ยม ทหารเรือ นรข. พร้อมลาดตระเวนทางน้ำ เน้นย้ำ ทหารปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ-ปลอดภัยสูงสุด ทั้งจาก อันตราย และโควิดฯ

14 เม.ย. 2020
285

 

พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี คนใหม่
ตรวจเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง(นรข.) เขตจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อประชุมรับทราบปัญหาตามลำน้ำโขง โดยได้เน้นย้ำในการปฏิบัติงานของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

หลังจากนั้นได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำตามลำแม่น้ำโขง เพื่อตรวจภูมิประเทศตามแนวเขตแดนทางน้ำ ร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

และไปตรวจความพร้อมที่บัญชาการกองกำลังสุรนารี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในด้านการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-ลาว, และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ตามมาตรการพิทักษ์พลด้านสาธารณสุขด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน

ทั้งนี้ พลตรี อดุลย์ ได้เน้นย้ำให้กำลังพลรักษาวินัย และปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ เช่น มาตราการ Social Distancing, การปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ, การรักษาความสะอาดภายในหน่วยและที่พักอาศัย

พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจกำลังพลและร่วมกันนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

error: Content is protected !!