วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

จิตอาสา จิตวิญญาณ จรรยาแพทย์ ไม่เคยเจือจาง !!

14 เม.ย. 2020
1463

 

50 “อดีตแพทย์ทหารอากาศ”ที่ลาออก ไปแล้ว….สมัครใจ รีเทิร์น มาช่วยรักษา ผู้ป่วย CoViD-19… “ผบ.ทอ.” เรียกระดมพล 15 เมย. เข้าปฏิบัติราชการ

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เรียกกำลังพลสำรองเหล่าแพทย์ เข้าปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 นี้ ที่ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ดอนเมือง

โดยเบื้องต้น มี แพทย์ทหารอากาศ ที่เคยรับราชกาน ใน ทอ. แล้ว ลาออก จำนวน 50 ท่าน กลับมาช่วยกัน ทอ. ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ตั้งค่ารูปประจำเรื่อง

error: Content is protected !!