วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทูตสหรัฐฯ พบ วุฒิสมาชิก เผยศูนย์ CDC เตรียมเพิ่มเงินสนับสนุนให้ไทย 8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สู้CoViD-19

14 เม.ย. 2020
156

 

Mr. Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย คนใหม่ เข้าพบ นาย พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา
โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมทั้ง นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วม ต้อนรับ

ประธานวุฒิสภาได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชนอเมริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

แต่เชื่อว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะประสบความสำเร็จ หากทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังและทำงานร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบ

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภา และพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ การทหาร และสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในด้านสาธารณสุขขณะนี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention: CDC) ได้ร่วมมือกับฝ่ายไทย ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ศูนย์ CDC กำลังจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับประเทศไทยอีก 8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา และบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

:วุฒิสภา

error: Content is protected !!