วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ทหารหน่วย ผจญเพลิง ผจญควัน ช่วยดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ ควรจะมีอุปกรณ์พิเศษ ??

14 เม.ย. 2020
220

 

“ผบ.ทบ.” สั่งแม่ทัพภาค3 ส่งทหาร เสริมกำลัง ส่วนราชการอื่น ดับไฟป่า ชี้
ต้องใช้ ศักยภาพของทุกส่วนราชการ จึงจะเกิดพลัง ร่วมกันยุติปัญหา

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. เผยว่า ในที่ประชุม ทบ. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวถึงการแก้ปัญหาไฟป่า ที่วิกฤติอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ ว่า
ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ใช้ศักยภาพทั้งอากาศยานบินดับไฟทางอากาศ และกำลังภาคพื้นดินในการดับไฟ และทำแนวกันไฟมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นวิธีหนึ่งในการคลี่คลายปัญหา

พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ผลสำเร็จของการแก้ไขปัญหาไฟป่าในแต่ละพื้นที่ สิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับศักยภาพของทุกส่วนราชการที่จะร่วมกันยุติปัญหา

พร้อมมอบหมายให้ แม่ทัพภาค 3 เข้าช่วยขับเคลื่อนประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดพลังแห่งการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน

คลิป: กองทัพบก

error: Content is protected !!