วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

“แม่ทัพภาค 2”ตรวจจุดผ่านแดน ช่องจอม สุรินทร์ พื้นที่ ชาวกัมพูชาตกค้าง รอข้ามแดน ผบ.กองกำลังสุรนารี คุมเข้ม มาตรการ CoViD-19

13 เม.ย. 2020
172

 

พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาค2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารี

พร้อมทั้งรับฟังแนวทางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ตามมาตรการพิทักษ์พลด้านสาธารณสุขและด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ของกองกำลังสุรนารี เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และปลอดภัยจาก โรค Covid-19 ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ห่วงใยทุกคน

โดยมี พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี คนใหม่ ต้อนรับ ที่ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี

โดย ไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 และการดำเนินการต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางผ่านแดนกลับเข้าประเทศกัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนที่ยังคงตกค้าง อยู่บริเวณตลาดช่องจอม

หลังจากนั้น ได้ตรวจพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาใช้เป็นพื้นที่พักเพื่อรอมาตรการจากทางรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหานี้

แล้ว ไปยัง หอประชุมชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารือร่วมกับ นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดได้วางแผนไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

error: Content is protected !!