วันจันทร์, 24 มกราคม 2565

“บื๊กตู่” ยันพร้อม ประชุม ผ่านVTC Asean Summit แก้CoViD-19 พรุ่งนี้

13 เม.ย. 2020
371

 

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี กล่าวยืนยัน ความพร้อมในการประชุมประชุมสุดยอดอาเซียนและผู้นำอาเซียนบวก 3 -จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันพรุ่งนี้ (14 เม.ย.) ว่า เตรียมรายละเอียดไว้แล้ว

ส่วนจะรับข้อเสนอให้มีการตั้งกองทุนร่วมที่จะนำเงินมาแก้ไขปัญหาโควิดฯ ในอาเซียนหรือไม่นั้น นายกฯ ระบุว่ามีการเสนอกันอยู่ แต่จะต้องดูว่าประเทศ อื่นๆมีความเห็นและจะมี ติอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ได้มีการปรึกษากันเบื้องต้นไปแล้ว


ทั้งนี้ เป็นประจำทุกปีที่ผู้นำชาติสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศจะร่วมประชุมกันปีละ 2 ครั้ง

แต่เนื่องด้วย ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ ทุกประเทศในอาเซียนได้รับผลกระทบจากการระบาดนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมที่เมื่อรวมกันในภูมิภาคอาเซียนแล้วมีจำนวนถึงกว่าหนึ่งหมื่นคน ผู้นำอาเซียนจึงเห็นพ้องให้จัดการประชุมทางไกลแทน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมร่วมระหว่างผู้นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวกสาม
การประชุมอาเซียนบวกสามดังกล่าวเกิดจากข้อเสนอของจีนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ณ เวียงจันทน์ ที่จะให้มีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ให้ความเห็นว่าอาจพิจารณาจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในการแสวงหาความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสาม

ทั้งนี้ในปี 2563 เวียดนามรับไม้ต่อการเป็นประธานอาเซียนต่อจากไทย โดยนายกรัฐมนตรีเวียดนามจะกล่าวเปิด ในฐานะประธานการประชุมฯ และจะเชิญผู้นำประเทศสมาชิกที่เหลือกล่าวเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อประเทศ โดยจะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนปี 2564 ทรงกล่าวถ้อยแถลงเป็นพระองค์แรก

ในเวทีนี้ ผู้นำอาเซียนจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ มาตรการรับมือด้านสาธารณสุข ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้าน ทั้งในภูมิภาคและกับภาคีภายนอก

ซึ่งแต่ละประเทศในอาเซียนได้มีการเฝ้าระวัง ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล Social Distancing หรือ Physical Distancing สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการกำหนดมาตรการต่างๆ ให้ความช่วยเหลือและดูแลทุกด้าน อาทิ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านป้องกันและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการรักษาความมั่นคง

ด้านการควบคุมสินค้า ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ และด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤต พร้อมทั้งได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานเพื่อชะลอ และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน จะมีการรับรองปฏิญญาร่วม 2 ฉบับ ซึ่งจะยืนยันถึง
ความมุ่งมั่นของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ในการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดที่คุกคามชีวิตของผู้คน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิก

error: Content is protected !!