วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

พระมหากรุณาธิคุณ

13 เม.ย. 2020
141

 

“บิ๊กแดง” เผย “ร.10” โปรดเกล้าฯให้ รพ. สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ในต่างจังหวัด ที่ทรงก่อตั้งขึ้น ดูแลรักษาประชาชน เผย พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญ หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนใน623 ชุมชน120,581 ครัวเรือน ใน 46 เขต กทม.


พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า พลเอก อภิรัชต์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ยาสามัญ หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนในชุมชนต่างๆจำนวน 623 ชุมชน 120,581 ครัวเรือน ใน 46 เขตของกรุงเทพมหานคร

โดยขณะนี้หน่วยทหารของกองทัพบกได้นำถุงพระราชทานดังกล่าวไปมอบให้กับประชาชนที่บ้านมาตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 63 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยต่อพสกนิกรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลได้พระราชทานการดูแลประชาชน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิสัยทัศน์และพระราชทานการก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมี 21 แห่ง ให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ซึ่งพลเอก อภิรัชต์ ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆ ได้ช่วยอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับทราบและเข้าถึงการรับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในแต่ละพื้นที่

error: Content is protected !!