วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” เร่งประสาน ทบ.สหรัฐฯ นำ นักเรียนไทยAFS ในสหรัฐฯ กลับประเทศ ด้วยเครื่องบินสหรัฐฯ ที่จะบินมาประเทศไทย ในสัปดาห์หน้า

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ

พร้อมกล่าวว่า กองทัพบกได้รับมอบหมายภารกิจในเรื่องการดูแลสถานที่ควบคุมและสังเกตอาการของรัฐ (State Quarantine) ปัจจุบันเข้าไปดำเนินการใน 2 แห่งแล้ว คือ โรงแรมเดอะภัทรา และโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการดูแลจำนวน 279 คน (13 เม.ย.63) ถือว่าการปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมบุคคลากรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งสถานที่สังเกตอาการอีกช่วงเวลาหนึ่ง

และ ได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ของกองทัพบก ได้บริหารจัดการบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอและต่อเนื่อง รวมถึงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้พร้อมสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ พลเอก อภิรัชต์ กล่าวถึงเรื่องการประสานนำนักเรียนไทยAFS ในสหรัฐฯ กลับสู่ประเทศไทยนั้น ว่า กองทัพบกกำลังดำเนินการประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดผลความร่วมมือในเรื่องนี้ โดยเร็วที่สุด ตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้

error: Content is protected !!