วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“ศอญ.”จิตอาสาพระราชทาน

13 เม.ย. 2020
441

“ศอญ.”จิตอาสาพระราชทาน
เชิญ ถุงพระราชทาน ไปมอบชาวชุมชนใจกทม.กว่า 300 ชุมชน ราว6 หมื่นถุง ในเวลากลางคืน แล้ว…..วันนี้ มอบต่อ ในเวลากลางวัน ย่านรามคำแหง … ไฟเขียว สื่อทำข่าว

กรมประชาสัมพันธ์. แจ้งข่าวว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอฯ.) แจ้งข้อมูล ว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โปรดเกล้าฯพระราชทานถุงพระราชทาน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
มาตั้งแต่วันที่ 5-11เมษายน 2563

และทาง ศอญ. ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 59,767 ถุง มอบให้ประชาชน จำนวน 24 เขต จำนวน 299 ชุมชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ที่ผ่านมา เป็นการมอบในเวลากลางคืน ช่วงเคอร์ฟิว

และในวันนี้ 13 เม.ย63 จิตอาสาพระราชทาน จะนำถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบให้กับประชาชน ในพื้น ที่เขตวังทองหลาง ในเวลากลางวัน ช่วงบ่าย

ในพื้นที่ชุมชน เทพลีลา 210 หลัง
ชุมชนน้อมเกล้า 153 หลัง และ ชุมชนทรัพย์สินเก่า 727 หลัง ย่านรามคำแหง

และเปิดให้สื่อมวลชน ทำข่าว ได้เป็นครั้งแรก หลังจากที่ งดสื่อ และไม่แจ้งสื่อ มาตั้งแต่ต้น เพราะต้องการให้ ประชาชนรับรู้กันเองโดยตรง

วันนี้ สื่อได้รับอนุญาต ให้สัมภาษณ์ประชาชนที่ได้รับถุงพระราชทาน ด้วย

error: Content is protected !!