วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” เซ็น 4คำสั่ง โยกย้าย180 ผู้การกรม-พันเอกพิเศษ ทัพ2 ขยับระนาว ปรับทัพ หลังเหตุกราดยิงโคราช โดยเฉพาะ “บชร.2” …แถมประเดิมโผแรก หลังเปิด”สายตรงผบ.ทบ.”

13 เม.ย. 2020
6413

 

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 156 / 2563 และ157-158-159/2563 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน หรือโผพันเอกพิเศษ ระดับผู้บังคับการกรม ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 รวม 180 นาย

ถือเป็น โผแรก หลังจากที่ เปิดสายตรง ผบ.ทบ. รับเรื่องร้องเรียน จากผู้ใต้บังคับบัญชา

ขณะที่ ในส่วนของกองทัพภาคที่2 ถูกจับตามอง มากที่สุด เพราะ ในโผโยกย้ายนายพล ล่าสุด นั้น ได้ย้าย พลตรี สุรชิน กาญจนจิตติ ผู้บัญชาการช่วยรบที่ 2 (ผบ.บชร.2) เข้ากรุผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. ไปแล้ว

หลังจากเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช ซึ่งกำลังพลที่ก่อเหตุและญาติของคู่กรณี ก็เป็นทหารในกองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2

โดยมีการมีการโยกย้ายตำแหน่งหลักหลายตำแหน่ง ปรับทัพให้เข้าที่เข้าทาง มีทั้งขยับ ทางข้าง ขยับข้ามหน่วย และขยับขึ้น

พันเอกฉลองชัย ยาวะโนภาส. รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการช่วยรบที่2 (รอง ผบ.บชร.2) ไปเป็นรองผบ.มทบ.21 แล้วให้ พันเอกเชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการ บชร.2 ขึ้นมาเป็นรอง ผบ.บชร.2

พันเอกจักรพันธ์ุ ขันมั่น รองเสนาธิการกองทัพภาค2 มาเป็นรองผบ.บชร.2. พันเอกสุรพงษ์
ยอดอินทร์ ผอ.กองยุทธการ กองทัพภาค 2 เป็นรองเสนาธิการกองทัพภาค 2

พันเอกปิยะวัฒน์ สุประการ ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่7 (ผบ.ม.7) เป็นเสนาธิการกองพลทหารม้าที่3

โดยให้ พันเอกนิสิต สมานมิตร รอง ผบ. ม.7 ขึ้นมาเป็นผู้การ ม.7 แทน

พันเอกจักรพงศ์ จันทน์สุทธิประภา รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบ6 (รองผบ.พล.ร.6) เป็นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ( รอง ผบ.มทบ.22)

แล้วให้ พันเอกวีระยุทธ์ รักศิลป์ รอง ผบ.มทบ.27 มาเป็นรองผบ.พล.ร.6

พันเอกวิชิต มักการุณ.ผบ.ร.6’ เป็น เสธ. มทบ.22

พันเอกโถมวัฒน์ สว่างวิทย์ รองผู้การราบ 16 มาเป็น ผบ.ร.6 แทน

พันเอกโฆษิตพงษ์. นิลเอก ผู้การ ร.13 เป็นรอง ผบ.มทบ.28
โดยมี พันเอกมงคล หอทอง รอง ผบ.ร. 13 ขึ้นเป็น ผบ.ร. 13

ในส่วนกองทัพภาค 4 มีการขยับ
พันเอกสมบัติ สืบทวง เสธ.มทบ.42
ขึ้นเป็นรองเสธ.ทัพภาค 4 พันเอกอดิศร เหล่าสุวรรณ รอง เสธ.มทบ.42 เป็น เสธ.มทบ.42

พันเอกสมทรง ทับทิมทองคำ. รองเสธ. ทัพภาค 4 เป็นรอง ผบ.มทบ.45

พันเอก วงศ์รัษฎ์ ศรีจันทร์ เสธ. พัฒนา 4 เป็น รองเสธ.ทัพภาค 4

พันเอกธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว รอง ผบ.มทบ 46 เป็นรอง ผบ.มทบ. 43!

ในส่วนของกองทัพภาคที่1
พันเอกธีรพล ศรีเกษม ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่11(ผบ.ข.11)
ขยับ เป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง(รองผบ.พล.ช.)

พันเอก สิษฐเศรษฐ์ หิรัณญพงศ์ เสธ.พล.ช่าง มาเป็น ผบ.ช. 11

พันเอกพิจิตร บุญญะสุวรรณ ผบ.ช.21 ( ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 21) เป็น เสธ. พล.ช่าง พันเอกเฉลิมพล นุตรักษ์ รอง ผบ.ช11 เป็น ผบ.ช.11

พันเอกกิตติ สมเสนอ. ผู้การกรมทหารสื่อสาร ที่1 (ผบ.ส.1) เป็นผอ.กองสื่อสาร. พันเอกเอกพน จูฑะพันธุ์ รองผบ.ส1 ขึ้นเป็น ผบ.ส.1

พันเอก วีรยุทธ วุฒิศิริ รอง ผบ.ปตอ1 ได้พันเอกพิเศษ นายทหารประจำ มทบ.11

เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในกรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)
มีการ ย้าย พันเอก พศิณ อิ่มรส ผอ.กองสวัสดิการ กองทัพบก
เป็น นายทหารปฏิบัติการประจำกรมสวัสดิการทหารบก แล้วให้ พันเอกอริชัย กุลวิมลประทีป
รองผู้อำนวยการกอง สก.ทบ. ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการกอง สก.ทบ. แผน

error: Content is protected !!