วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทอ.เผยโฉม Robot ทัพฟ้า

12 เม.ย. 2020
444

 

“ผบ.ทอ.”ดูการ ทดสอบ“น้องถาดหลุม” ตัวช่วย พยาบาล -จนท.
ลดความเสี่ยง ใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อCoViD-19
ให้ พยาบาล ทดสอบใช้งาน
ก่อน เตรียม ส่งมอบให้ รพ.ภูมิพลฯ-รพ.ทหารอากาศ 13 เมย.นี้

ที่ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
….พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ดู การทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 (RTAF Nursing_Bot) หรือ “น้องถาดหลุม”

เพื่อติดตามเร่งรัดการผลิต และให้คำแนะนำ เพื่อให้นวัตกรรมที่คิดค้นมีคุณภาพมาตรฐาน มีต้นทุนการผลิตต่ำและใช้ประโยชน์ได้ในกองทัพ

โดยทีมงานวิจัยโครงการของ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้ดำเนินการพัฒนา “น้องถาดหลุม”
เสร็จเรียบร้อย

พร้อมติดตั้งแท็ปเล็ตให้กับน้องถาดหลุมเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น

ซึ่งในวันนี้ทีมงานวิจัยได้ทำการฝึกการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการควบคุมน้องถาดหลุมผ่านวิทยุควบคุม โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี

โดยกำหนดส่งมอบให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 3 ตัว ในวันที่ -3 เมษายน2563 เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) นำไปใช้งานต่อไป

สำหรับน้องถาดหลุมในชุดแรกมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 โดยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19

พร้อมการทำงานของระบบจดจำใบหน้า จากนั้นระบบจำทำการบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมวันเวลาที่ตรวจวัดลงบนภาพใบหน้าผู้ป่วย และนำไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าดูทางมือถือได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ทอ. นำหุ่นยนต์ มาพัฒนา ให้มีความฉลาดมากขึ้น โดยพัฒนาการใช้งานให้เป็นแบบ AI ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ

error: Content is protected !!