วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

“บิ๊กตู่” สั่ง State Quarantine จัดที่พักกักตัว ห้องละ1 คน สั่งการให้แก้ไขทันที บางที่ทำได้ แต่บางที่ยังทำไม่ได้

12 เม.ย. 2020
205

 

พลเอกประยุทธ์ เข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามงานและสถานการณ์ การแก้ปัญหา CoViD-19

ทั้งนี้ จากการเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ State Quarantine

และออกตรวจการทำงานของด่านตรวจในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

พลเอกประยุทธ์ ระบุว่า มีความพอใจและขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และรับทราบข้อติดขัด และความต้องการของทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่

นายกฯ ได้นำไปหารือ สั่งการ เพื่อแก้ไข โดยทันที เช่น การขออยู่ห้องละ 1 คนของผู้ที่ต้องกักกันสอบสวนโรค ที่ได้นำไปสู่การแก้ไข ในบางสถานที่ได้แล้ว

พร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจตราในช่วงเคอร์ฟิว

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข ที่ระดมสรรพกำลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลัง แม้เหน็ดเหนื่อย ก็ไม่ย่อท้อ เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยทั้งจากเชื้อโควิด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอื่นๆด้วย

“ในช่วงเวลานี้ หากเราละเลย ไม่รวมใจกันทำหน้าที่ของตัวเอง ช่วยเหลือกัน ทำตามแนวปฏิบัติ ข้อกำหนดและมาตรการ อย่างเข้มข้น เราจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติที่เราเคยเป็น เคยทำ ได้ยากขึ้น และอาจไม่สามารถกลับมาดำรงชีวิตตามปกติอีกได้

“ทุกคนที่ทุ่มเท ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ย่อท้อ เพื่อรักษาทุกชีวิต และเป็นเหมือนการ์ดดูแลชีวิตพวกเรา
จากโรคร้ายนี้ แต่สิ่งที่จนท.ทำ นั้น จะสูญเปล่าในทันที จึงขอให้ประชาชนช่วยกันแบบนี้ เข้มข้นแบบนี้ไปก่อน ความปลอดภัยของสุขภาพทุกคนขึ้นอยู่กับความร่วมมือและการปฏิบัติตนของทุกคน”

error: Content is protected !!