วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์” ใต้ พร้อม สู้ ทั้งโจร และ ทั้ง โควิดฯ เตรียมพร้อมดูแล ในทุกสถานการณ์

11 เม.ย. 2020
586

 

พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับกองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียน ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ของหน่วย ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 เพื่อแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส COVID – 19 จากบุคคลที่สัญจรผ่าน ไป-มา ในพื้นที่ และได้มอบเครื่องบริโภคให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ด้วย

ทั้งนี้ กองร้อยทหารราบเชิงรุกที่ 3 กองพันทหารราบเชิงรุกที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอปะนาเระ, อำเภอยะหริ่ง, และอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

:กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

error: Content is protected !!