วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ปรับแผน อีกรอบ !!

11 เม.ย. 2020
255

 

นักเรียนไทยทุน AFS-YES
แบ่งกลุ่มเดินทางจากสหรัฐอเมริกา กลับไทย ใน5 flight
ทั้งมา airlines และ เครื่องบินเช่าเหมาลำจากสหรัฐฯ ที่จะมา หลัง 17-19 เมย.

จากที่ ทางการไทย เตรียมการรับ นักเรียนไทยแลกเปลี่ยน ทุน AFS กลับจากสหรัฐอเมริกา ราว 152 คน มากักตัว แบบState Quarantine นั้น มีการปรับแผนการเดินทาง 5 เที่ยวบิน แยกกันมา ไม่ได้เดินทางมากับ เครื่องบินเช่าเหมาลำ Delta Airlines ของ ทบ.สหรัฐฯ ทั้งหมด

เนื่องจาก ทางสหรัฐฯ มีกำหนด จะมารับ ทหารสหรัฐฯ ที่ มาฝึก”Hanumarn Guardain 20”กลับ หลังการฝึกจบตามแผน ในช่วง 17-19 เมย. นี้ เพราะเป็นช่วงการพักของทหารสหรัฐฯ หลังการฝึกจบ และรอ การลำเลียงยุทโธปกรณ์ กลับจาก พิษณุโลก นครราชสีมา กาญจนบุรี กระบี่ มายัง ท่าเรือสัตหีบ และ สนามบินอู่ตะเภา

โดยสหรัฐฯ พร้อมที่จะนำ นักเรียนAFS และ นักเรียนแลกเปลี่ยน YES ด้วย กลับมา ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ

โดยมีรายงานจากEOC สุวรรณภูมิ ว่า นักเรียน บางส่วน 24 คน จะเดินทางมา 12 เมย.นี้ ส่วนที่เหลือ จะทะยอยกันมา ใน5 เที่ยวบิน รวมทั้งมากับสหรัฐฯ ด้วย

error: Content is protected !!