วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“บิ๊กกบ” ตั้ง “บิ๊กเบิร์ด” พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ เป็น “ผู้บัญชาการเหตุการณ์” สนามบินสุวรรณภูมิ ตามบัญชา “บิ๊กตู่” คุม EOC สนามบิน เต็มตัว

11 เม.ย. 2020
1263

 

มีรายงานว่า พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด ในฐานะ หัวหน้า ศปม. แต่งตั้ง พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร บก.ทัพไทย เป็น ผบ.เหตุการณ์สนามบิน สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง. ตามคำสั่ง ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ ผอ. ศบค. สั่งการ เพิ่อให้มี ผู้บัญชาการเหตุการณ์
เพื่อบังคับบัญชาและกำกับการดูแล EOC สุวรรณภูมิ และดอนเมือง

และมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ของสนามบินในจังหวัด

โดยที่สนามบิน มีทหารทั้งจาก กลาโหม และ บก.ทัพไทย มาดูแล ตั้งแต่ออกจาก เครื่องบิน และนำผ่านขั้นตอนการตรวจโรค และการตรวจคนเข้าเมือง ใช้เวลา ไม่ให้เกิน 1 ชม. ไปส่งโรงแรม ให้ ทบ. ดูแลต่อ

error: Content is protected !!