วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

31 คนไทย จากรัสเซีย

11 เม.ย. 2020
197

31 คนไทย จากรัสเซีย
ประเดิม เข้าพัก ที่ แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 แล้ว
ส่วนอีก3 คน มีไข้ แยกไป รพ.
โดยทหารกลาโหม-บก.ทัพไทย พาจากสนามบิน สุวรรณภูมิ มาส่ง ถึงโรงแรม ให้ ทบ.รับดูแลต่อ

EOC สุวรรณภูมิ เผยว่า คนไทยที่เข้าพัก ชื่นชมว่า ดูแลต้อนรับดีมาก อาหารการกินอร่อย สถานที่อยู่สบาย จนมีความรู้สึก ว่ากลายเป็นภาระของ เจ้าหน้าที่ เลย ยืนยัน จะดูแล กักตัวเอง อย่างดีที่สุด ไม่เพิ่มปัญหาให้จนท.

วันนี้ คนไทย จากรัสเซีย เดินทางถึงไทย จำนวน 34 คน แต่ คัดกรองโรคแล้ว พบ 3 คน มีไข้สูง จึงถูกแยกตัวไป รพ.

ทั้งนี้ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มี พลเอก ปริพัฒน. ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร บก.ทัพไทย ได้รับการแต่งตั้ง เป็น ผบ.เหตุการณ์สนามบิน. ตามคำสั้งของ พลเอกประยุทธ์ ที่สั่งการให้ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทหารสูงสุด และหัวหน้า ศปม. แต่งตั้ง ผู้บัญชาการเหตุการณ์

โดยที่ EOC สุวรรณภูมิ มีทหารทั้งจาก กลาโหม และ บก.ทัพไทย มาดูแล ตั้งแต่ออกจาก เครื่องบิน และนำผ่านขั้นตอนการตรวจโรค และการตรวจคนเข้าเมือง ใช้เวลา ไม่ให้เกิน 1 ชม.

error: Content is protected !!