วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

ทัพภาค 4 ส่งมอบ กำลังใจ และอุปกรณ์ป้องกันให้ หมอ พยาบาล ที่ภูเก็ต รับศึก ผู้ติดเชื้อ โควิดฯ สูง

 

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

พร้อมมอบอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อใช้ป้องกันตนเองในระหว่างดูแลผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

พลโทพรศักดิ์ กล่าวว่า “บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ถือเป็นกำลังหลักสำคัญ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ของจังหวัดภูเก็ต

จึงรวมพลังทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ต นำสิ่งของ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น มาให้แก่ทุกท่าน และขอบคุณในความเสียสละ ที่ทำเพื่อประชาชน ขอเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย เพราะเมื่อท่านปลอดภัย พี่น้องประชาชนและพวกเราก็จะปลอดภัยด้วยเช่นกัน

สถานการณ์ของภูเก็ตวันนี้ทุกฝ่ายได้บูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่ เร่งทำงานเชิงรุก เพื่อให้การหยุดเชื้อทำได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด”

จากนั้นแม่ทัพภาค 4 ได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลสนาม ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยใช้อาคารศาลากลางหลังใหม่มาดัดแปลง ซึ่งใช้รองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง

โดยขณะนี้ ใช้เป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่พ้นจากภาวะวิกฤต มาพักรักษาอาการ เพื่อลดความแออัดจากโรงพยาบาลหลัก

โดยขณะนี้ มีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าพักรักษาตัว 50 เตียง

แม่ทัพภาคที่ 4 ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ประกอบด้วย ชุด PPE หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ถุงมือยาง ตลอดจน face shield มามอบให้แก่แพทย์และพยาบาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อตรวจดูความพร้อมในการเตรียมสถานที่เพื่อใช้รองรับเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ของจังหวัด

โดยได้ร่วมประชุม ติดตามการเตรียมการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อยู่ระหว่างการเร่งปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อให้ทันเปิดใช้ในวันที่ 15 เมษายนนี้ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง โดยได้รับการสนับสนุน บุคลากรตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มาช่วยในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ต่อมา แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของ อุปกรณ์จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ ยังจุดตรวจคัดกรองสี่กอ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางเข้าไปยัง หาดป่าตอง

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

error: Content is protected !!