วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สละเลือด!!

 

“บิ๊กกบ” สวมเครื่องแบบทหารเรือ
นำทีม ทหาร กองทัพไทย บริจาคโลหิตให้กับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไว้ใช้ในการดูแลประชาชนในช่วง CoViD-19 ระบาด


“บิ๊กกบ” พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สวมเครื่องแบบทหารเรือ นำ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สโมสร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนโลหิตสำรองที่จำเป็นต่อการรักษาพยาบาลลดลงอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอทั่วประเทศ เนื่องจากประชาชนมีความกังวลในการเดินทางออกจากที่พักอาศัย

ตลอดจนการงดจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดรถออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนห้างร้านต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรับบริจาคโลหิตจากประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในการช่วยบรรเทาปัญหาโลหิตสำรองขาดแคลน และเพื่อให้สภากาชาดไทยได้นำไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีจิตกุศล สามารถบริจาคโลหิตเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือสามารถติดตามจุดให้บริจาคโลหิตเคลื่อนที่

ได้ที่ www.blooddonationthai.com สอบถามโทร. ๐ ๒๒๕๖ ๔๓๐๐

error: Content is protected !!