วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

เลื่อนฝึก !!! Pre Ranger รบแบบจู่โจม Ranger# 126 AirBorne 59

09 เม.ย. 2020
599

 

ฝึกกันแบบนี้
คนเยอะ เป็นร้อย แบบนี้
ในยุคCoViD-19ระบาด

ศูนย์การทหารราบ แจ้ง เลื่อนฝึก หลักสูตร ทั้ง Pre Ranger
รบแบบจู่โจม Ranger รุ่น 126
ส่งทางอากาศ(สอ.) 59

ซึ่งกำหนดเปิดในห้วงเดือน เม.ย. – พ.ค.ออกไปไม่มีกำหนด

โดยจะรอจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CoViD-19 จะคลี่คลาย

: ศูนย์สงครามพิเศษ
: ภาพ Ranger 116

error: Content is protected !!