วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ภัยแล้ง ทหาร ก็ไม่ทิ้ง!! เร่ง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล และเติมน้ำ ในหมู่บ้าน

09 เม.ย. 2020
374

 

กองพลพัฒนาที่ 1 หน่วยรับผิดชอบเจาะบ่อบาดาล พื้นที่ จ.ลพบุรี 27 จุด และ พื้นที่ จ.ขอนแก่น 9 จุด รายงาน กองทัพภาค1 ว่า
1.งานเจาะบ่อบาดาลดำเนินการเจาะแล้วเสร็จ (พบน้ำ) จำนวน 26 จุดงาน
2.หน่วยดำเนินการก่อสร้างหอถังสูง จำนวน 4 จุดงาน
3.หน่วยดำเนินการก่อสร้างหอถังสูงแล้วเสร็จ จำนวน 5 จุดงาน

พื้นที่ จ.ขอนแก่น- งานเจาะบ่อบาดาลดำเนินการเจาะแล้วเสร็จ (พบน้ำ) จำนวน 8 จุดงาน

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบโครงการทั้งหมด 36 แห่ง กำลังดำเนินการ – แห่ง แล้วเสร็จ 34 แห่ง
กำลังก่อสร้างหอถังสูง 4 แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 แห่ง ผลการปฏิบัติงานทั้งโครงการ 39.86%

ขณะที่ ร.2 รอ. และ นขต.ร.2 รอ. จัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย/กองร้อยจิตรอาสา ดำเนินการช่วยภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบโดยแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 18 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เติมน้ำใส่แท็งก์น้ำประปาประจำหมู่บ้าน และแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ 12,000 ลิตร

. ร.2 พัน.1 รอ. ปฏิบัติในพื้นที่ บ.หนองอ้อ หมู่ที่ 8 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณนำ้ จำนวน 12,000 ลิตร

. ร.2 พัน.2 รอ. ปฏิบัติในพื้นที่ บ.โป่งตะเคียน หมู่ที่ 5 ต.โคกไทย อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร

. ร.2 พัน.3 รอ. ปฏิบัติในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 เที่ยว ปริมาณน้ำ 6,000 ลิตร

รวมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยมีปริมาณน้ำที่แจกจ่ายให้ประชาชนรวมจำนวน 36,000 ลิตร

error: Content is protected !!