วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กแดง” สั่ง ทบ.อำนวยความสะดวก ทหารสหรัฐฯ ขนย้าย ยุทโธปกรณ์-กำลังพล กลับ หลังฝึก Hanumarn Guardian 2020 ….กำชับ ทหารรักษาวินัย ป้องกันCOVID-19 คุมเข้มการเข้า-ออกหน่วย

09 เม.ย. 2020
459

 

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ที่กองบัญชาการกองทัพบก

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผบ.ทบ. กล่าวถึง การฝึกร่วม/ผสมกับกองทัพบกมิตรประเทศ รหัสHanumarn Guardian 2020 ขณะนี้การฝึกเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์กลับประเทศ

ซึ่งในส่วนกำลังพลของมิตรประเทศ ได้มีมาตรการพิทักษ์พลเรียบร้อยแล้ว.

ส่วนในเรื่องการเดินทางเคลื่อนย้าย. ไปท่าเรือ และสนามบิน ให้หน่วยในพื้นที่ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการดูแล อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับทางมิตรประเทศด้วย

ทั้งนี้ ผบ.ทบ.ให้ความสำคัญการสร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลและประชาชนในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างทั่วถึง

และเน้นย้ำให้หน่วยทหารคงความต่อเนื่องในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการที่ให้กำลังพลกลับเข้าที่พักอาศัยภายในเวลา 21.00 น.

และคงความเข้มงวดในการปฏิบัติของจุดตรวจที่ดูแลการเข้า-ออก ในพื้นที่พักอาศัย ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายโดยเคร่งครัด

error: Content is protected !!